Közélet | 2022. 05. 21. – 11:11 |
A Beregszászi Magyar Konzulátus konzulja, Békésyné dr. Lukács Angéla az elmúlt több mint fél évtized során sokszor látogatott Badalóba, hogy részt vegyen református magyar közösségünk valamilyen kulturális rendezvényén, és mindig fontosnak tartotta elmondani, hogy nagyon megérintette az itteni emberek hazaszeretete, identitástudata, a szülőföldjükhöz való ragaszkodásuk kinyilvánítása.

Hirdetés

A mögöttünk maradt hétvégén egy kissé szomorú hangvételű, de egyben megindító és megható telefonhívást kaptam, amelyben arról értesültem, hogy a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulja, Békésyné dr. Lukács Angéla hatévnyi szolgálatot követően elköszön itteni állomáshelyétől és máshol lát majd elkülképviseleti feladatot.

A konzul asszony az elmúlt több mint fél évtized során sokszor látogatott Badalóba, hogy részt vegyen református magyar közösségünk valamilyen kulturális rendezvényén, és mindig fontosnak tartotta elmondani, hogy nagyon megérintette az itteni emberek hazaszeretete, identitástudata, a szülőföldjükhöz való ragaszkodásuk kinyilvánítása. Mint elmondta, Tisza-parti településünkön mindig jó volt együtt énekelni a Himnuszt és a Szózatot az alkalmakon együtt ünneplőkkel…

Úgy gondolom, hogy a legtöbben közülünk mi is hálás szívvel fogadtuk a konzul asszony építő, biztató és lélekmelegítő üzeneteit, köszöntőit, egyéb megnyilvánulásait, amelyek rendre megerősítést jelentettek közösségünk számára!

Békésyné dr. Lukács Angéla általam szerette volna tolmácsolni üdvözletét és köszönetét településünk minden lakosa számára, mint mondta, egy életre a szívébe zárta a badalói emberek szívélyes vendégszeretetét, akik gondosan, és nagy alázattal ápolják őseik, és az egykoron itt járt Petőfi Sándor emlékét.

A magunk részéről mi is csak hálás szívvel emlékezünk a konzul asszonnyal történő találkozásokra, Isten áldását kérjük családjára és további szolgálatára, és ha újra Kárpátaljára vezeti a sors, Badalóba mindig szeretettel hívjuk és várjuk!

Jakab Lajos,
KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 20. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.