Kultúra | 2022. 05. 23. – 12:00 |
A református egység napja alkalmából Gyulafehérváron találkozott a világ magyar reformátussága. Fotó: reformatus.hu

Hirdetés

A református egység napja alkalmából Gyulafehérváron találkozott a világ magyar reformátussága. A városban ülésezett a Generális Konvent, a Bethlen Gábor fejedelem által 400 éve alapított egykori Collegium Academicum épülete előtt felavatták a fejedelem egész alakos köztéri szobrát, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész alkotását, melyet Kató Béla püspök, Novák Katalin köztársasági elnök és Gabriel Pleșa gyulafehérvári polgármester tárta fel. 

Az ünnepség kezdetén Kató Béla erdélyi püspök házigazdaként köszöntötte a vendégeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy pontosan 13 évvel ezelőtt, 2009. május 21-én Debrecenben alakult meg a Magyar Református Egyház, és azóta először ünnepeljük szórványban az egységnapot. Kató Béla hangsúlyozta:

a magyar református közösség testvéri kezet nyújt románnak és németnek, lutheránusnak, unitáriusnak, ortodoxnak, római és görögkatolikusnak egyaránt.

A 400 éves kollégiumról való megemlékezés mellett a kulturális, szellemi környezetet is ünnepeljük, amelyből kinőtt – nemcsak a kollégiumot, hanem az országot átfogó egészet, a fejedelem művelődéspolitikáját, amely ma is szolgálja jogutódain, a nagyenyedi kollégium és a kolozsvári teológia által Erdély szellemi felemelkedését, mondta.

Bethlen Gábor akkor alkotott Erdély földjén maradandót, amikor mások pusztítottak – mondta el ünnepi beszédében Novák Katalin köztársasági elnök. 400 év telt el, de bennünket ma is lenyűgöz és kötelez a református fejedelem, hogy „építsünk téglából és habarcsból épületeket, igéből és hitből lelki, szellemi védőbástyákat. A kettő együtt, anyag és szellem, test és lélek – ez a templom.” A köztársasági elnök hangsúlyozta, a határon túli magyar közösségek építése és megmaradása olyan közös érdek, amely soha mások ellen nem szól.

„A köldökzsinórt az anyaország és a tőle elszakított magyarok között soha nem fogjuk és nem hagyjuk elvágni” – jelentette ki Novák Katalin.

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint Bethlen Gábor Kelet-Európában példaképként állhat bármelyik nemzet politikusa előtt. „Bethlen Gábor éles szemmel, előrelátó képességgel és sok tapasztalattal jutott arra a következtetésre is, hogy építkezni – különösen, ha egy kis népről van szó – csak úgy lehet, ha béke van. Ha az erőt, energiát, az emberi életeket nem háborúskodásra, pusztításra használják fel, hanem az alkotásra figyelnek” – mondta el a miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette: a szoborra tekintve jusson eszünkbe, hogy érdemes küzdeni azért, amiben igazán hiszünk.

Igehirdetésében Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke arra kérte az összegyűlt híveket, hogy értékeljék jobban az összetartozást.  Az elmúlt hónapokban is megtapasztalhattuk azt, hogy mit jelent, amikor egy emberként állunk ki a közösségért:

Kárpátaljáért és azokért az ukránokért is, akik oda menekülnek a háború elől.

A szeretet az egyetlen, amely képes legyőzni a gyűlölködést, az elutasítást, a hamis propagandát – mondta. Az együvé tartozásról a püspök Csoóri Sándor író örökérvényű sorait idézte: „ha már a sebesülésem ideköt, ideköt gyógyulásom is”. Ott lenni, ahová teremtett az Isten, sokszor nem egyszerű, de erre nem az a válasz, hogy itt hagyjuk és tovább állunk, mert bármilyen nehéz, oda küld áldást az Úr, ahol együtt vagyunk, akkor is, ha sérülések érnek. Legyen együtt a nemzet is, mert van még mit tenni – fogalmazott.

Az egységnap záróeseményeként tartott istentiszteleten Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese hálát adott azért a támogatásért, amely lehetővé tette a református egységnap megrendezését Gyulafehérváron. Az úrvacsorás istentiszteleten a Kárpát-medencei református püspökök szolgáltak, majd az egységnapot szeretetvendégség zárta.

Az egységnapot megelőzően ülésezett a Generális Konvent, melyen a köszönet és a hála szavaival szólt a megjelentekhez Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök, aki szerint a református egység jelesre vizsgázott a bajba került kárpátaljai magyarok megsegítésében.

Egyre többen imádkoznak azért, hogy a „támadó és védekező fegyver is feleslegessé váljon”.

„Most nem adományokat kérek, hanem könyörgést és böjtölést, mert hiszem azt, hogy Isten meg tudja változtatni a nagyhatalmak politikáját.” – mondta a püspök. Már gondolkoznak az újraindítás lehetőségein és a háború utáni időszak feladatain, de emlékeztetett, hogy sok munka vár mindenkire, mert „nagyon sokan állnak ott a küszöbön”, akik gondolkodnak, hogy elmenjenek vagy maradjanak. Hozzátette: „Hiszünk abban, hogy van jövőnk Kárpátalján.”

reformatus.hu/M.E.

Hirdetés