Kárpátinfo hetilap


| 2022. 05. 30. – 08:39 |

A kicsiny beregardói gyülekezet ezúttal négy fiút és egy leányt fogadott soraiba

A kicsiny beregardói gyülekezet ezúttal négy fiút és egy leányt fogadott soraiba. Fotó: Marton Erzsébet

Hirdetés

Az elmúlt vasárnap igen sok kárpátaljai református gyülekezet fiatalja állt meg Isten és gyülekezete színe előtt, hogy hitvallást tegyen, hogy a konfirmáció alkalmából megerősítse azt a fogadalmat, amit szülei, keresztszülei tettek, amikor a kereszteléskor Isten szövetségébe ajánlották őt.

A kicsiny beregardói gyülekezet ezúttal négy fiút és egy leányt fogadott soraiba.

Igehirdetésében Balázs Antal lelkész Timóteus és Józsué életútját hozta példaként nem csak a konfirmandusok, de a presbiterek – választási időszak lévén –, a leendő presbiterek elé is: mindketten fiatalon lettek Isten elkötelezett követői és szolgái, akik nem tértek le a kijelölt útról, követték az Úr útmutatásait. „Törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt” – inti Pál Timóteust. Ezt a tanácsot helyezte a konfirmandusok szívére is a lelkész, aki arra is figyelmeztetett, hogy a konfirmáció ne váljon csupán hagyománnyá, s az semmiképpen sem valaminek a lezárását jelentse. A hitvallás és a fogadalomtétel fontos része az életünknek, mondta. Fogadalmat teszünk kereszteléskor, konfirmációkor, házasságkötéskor, s minden egyes úrvacsoravételkor is, ezeket be is kell tartanunk. Ez a világ csábításai közepette sokszor nem könnyű, de a Szentlélek vezetésével sikerül. Az ige a Józsué könyvében így bátorít: „Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz”. Kérjük mindenkor a Szentlélek vezetését, s akkor nem vallunk kudarcot. Törekedjünk a szent életre, harcoljuk meg a hit harcát, s ragadjuk meg az örök életet, tanácsolta az igehirdető.

Ezt követően a fiatalok hitvallása és fogadalomtétele következett, majd Máté János gondnok köszöntötte a gyülekezet új tagjait, a presbiterek pedig kedves ajándékkal tették maradandóvá e napnak az emlékét. „Te csak az Istennek országát keresd, és az ő nagy igazságát. Minden egyéb megadatik majd neked, halleluja, halleluja” – zengett az énekkar kívánsága. Végezetül a konfirmandusok mondtak köszönetet szüleiknek, hitoktatóiknak a feléjük irányuló gondoskodó szeretetért.

Legyen áldás az úton, amelyen elindultak fiataljaink!

Marton Erzsébet

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 22. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!