Kárpátinfo hetilap


| 2022. 06. 27. – 10:12 |

A szentmise kezdetén a tizenhat fiatal versben és énekben vallotta meg hitét, és fogalmazta meg azt az óhaját, hogy „fiatal szívem maradjon mindvégig tiszta”

A szentmise kezdetén a tizenhat fiatal versben és énekben vallotta meg hitét, és fogalmazta meg azt az óhaját, hogy „fiatal szívem maradjon mindvégig tiszta”. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

Nemcsak egy ország, egy nép, de egy kisebb közösség életében is vannak mérföldkőnek számító események. A kicsiny, ám annál lelkesebb és összetartóbb beregardói római katolikus gyülekezet tagjai bizonyára évtizedek múlva is jó szívvel emlékeznek majd arra, hogy 2022 júniusának utolsó vasárnapján tizenhat fiatal szentáldozásra készülve várta, hogy az Úr Jézus birtokba vegye szívüket és lelküket. A megható alkalom azért is nevezetes az itteni egyházközség életében, mivel az első találkozás szentségére Jézussal először került sor a néhány évvel ezelőtt felszentelt Szent Kinga templomban.

A szentmise kezdetén a tizenhat fiatal versben és énekben vallotta meg hitét, és fogalmazta meg azt az óhaját, hogy „fiatal szívem maradjon mindvégig tiszta”. Majd a jelenlevő hívekkel együtt énekelték: „Te vagy, Uram, Istenem, örökségem, osztályrészem”. Lélek szerint éljetek, hangzott a bibliai figyelmeztetés.

Molnár János beregszászi esperes-plébános beszámolt róla, hogy az elsőáldozók mai ünnepélyes hitvallását, azt, hogy a fiatalok az egyházközség tagjainak színe előtt vallják meg hitüket, komoly tanulás, felkészítő munka előzte meg. Utána az ige hirdetője a fiatalokkal együtt arra emlékezett, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsorán rendelte el az oltári szentséget, azt hagyva örökül, hogy a kenyér és a bor színe alatt mindenkor eggyé tudjunk válni vele.

Az elsőáldozók égő gyertyával a kezükben, az utolsó vacsorára emlékezve, a következőképpen vallották meg hitüket: „Uram, te annyi beteget meggyógyítottál! Remélem, hogy engem is kigyógyítasz gyarlóságaimból, és megerősítesz szeretetedben… Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, a bűnt kerülöm, és mindent megteszek, hogy hűséges tanítványod legyek”.

Az egyetemes könyörgés során elhangzottak mélységes visszhangra találtak a jelenlévők szívében, hisz azok a mindannyiunk számára igen sok megpróbáltatást hozó háború mihamarabbi befejezéséről szóltak. És arról az örök érvényű igazságról, hogy a rosszat csak a jóval lehet legyőzni. Végül az elsőáldozók köszönetet mondtak az egyháztagoknak, a hitoktatóknak, a szüleiknek a türelmes felkészítő munkáért, és azért imádkoztak, hogy életük gazdag legyen jó cselekedetekben.

A szülők nevében Fatalijeva Alekszandra mondott köszönetet, arra emlékeztetve a jelenlévőket, hogy fiataljaink számára ez az első igazi és mély találkozás Jézussal, ugyanakkor számukra ez az időszak, amikor legkönnyebben eltévelyedhetnek. Isten erejére, Jézus Krisztus biztatására van mindnyájunknak szüksége ahhoz, hogy megmaradjunk az igaz úton.

Az elsőáldozók hitvallásának alkalma – a sok-sok vegyes házasságnak köszönhetően – Beregardó közös ünnepévé vált.

Kovács Elemér

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 26. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!

Kövessen minket a Facebook és  Instagram oldalainkon!

Iratkozzanak fel a Telegram és a Google News csatornáinkra.

Orosz-ukrán háború: legfrissebb hírek