Közélet | 2022. 06. 04. – 11:11 |
Bak Éva, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának munkatársa szívvel-lélekkel végzi munkáját.

Hirdetés

Pedagógusnak lenni nagy kihívás, de egyben az egyik legszebb hivatás. Szakképzésben dolgozni talán még felelősségteljesebb, hisz a jövő szakemberei az oktatók kezei alatt formálódnak. Bak Éva, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának munkatársa szívvel-lélekkel végzi munkáját. Fontosnak tartja a tehetséggondozást, hisz vallja: a szakmai támogatást időben meg kell adni a diákoknak. Ismerjük meg őt!

– Meséljen magáról.

– Kárpátalja legnagyobb magyar településén, Nagy­dob­ronyban születtem. Középiskolai tanulmányaimat is ott végeztem. Az sosem volt kérdés számomra, hogy a tanári pályát választom, bár eleinte a kisebb gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. Időközben a pályaválasztási terveim módosultak, s az egyik kedvenc tanárnőm hatására elkezdtem érdeklődni a természettudományok iránt – ezen belül is a kémia lett a favorit. Érettségi után felvételt nyertem a jelenlegi Ungvári Nemzeti Egyetem kémia szakára. Az egyetem elvégzését követően a Nagydobronyi Református Líceumban kezdtem el kémiát tanítani, majd párhuzamosan a Nagydobronyi Középiskolában is vállaltam órákat. Jelenleg a Rákóczi Főiskola Szakgimnáziumában főállásban, a főiskolán és a szívemhez közel álló Nagydobronyi Református Líceumban pedig óraadóként dolgozom. Sosem tudtam elszakadni az alma máteremtől… Mindig fontosnak tartottam, hogy a szakma ne csupán egy munkahely legyen, hanem hivatás.

– Miért épp a kémia vonzotta?

– A kémia általában nehéz, összetett tantárgynak tűnik, de ha egyszer valaki belekóstol a rejtelmeibe, örökre a vonzásában marad és a későbbiekben már a nehezebb dolgokat, feladatokat is jobb kedvel, érdeklődéssel sajátítja el. A mindennapokban ezt tapasztalom növendékeim körében is.

– Milyen tapasztalatok születtek még?

– Napjainkban a kémiát sokan „mostohagyerekként” kezelik. Ez részben a nehéz anyagi körülményeknek tudható be, hiszen a kémiaoktatás forrásigénye igen nagy. Az igazán élvezetes és érdekes órákhoz az iskolák többsége nem tudja biztosítani a megfelelő felszereléseket, a kísérletekhez szükséges anyagokat, eszközöket. Így a tantárgy a táblára írt reakciók fogságában marad, ami nagy hátrány, a diákok nem tapasztalhatják meg a felfedezés és a kísérletezés örömét. Az óra tananyagába igyekszem olyan elemeket becsempészni, ami kíváncsivá teszi a diákot, további kutatásra ösztönzi. A száraz tananyagot sokszor személyes tapasztalatokból vett példákkal vegyítem. Fontos a tanulók motivációjának a fejlesztése, a már meglévők feltárása, alakítása. A motivált tanuló hatékonyabb, kitartóbb, s a jobb előmenetel tovább motiválja őket. Nagyon fontos megtalálni minden tanuló világához azt a titkos kulcsot, melynek segítségével személyre szabottan, egyénileg juttatjuk el a kívánt „tartalmat”. Az érdemi részben legnagyobb szerepe a gyakorlati foglalkozásoknak van, hisz az elméletben elsajátított információk itt nyernek értelmet, tudatosulnak. A tanórákon szerzett tudás bővítésének nagyszerű lehetősége a fakultáció, továbbá a szakköri foglalkozás. Igazán jó eredmény akkor születik, ha hármas egységben gondolkodunk, vagyis összhang van a diák, tanár és szülő között egy végső cél elérés érdekében.

– Az elmúlt évek pedig ezt is átalakították...

– Azt hiszem, a covidos időszak minden társadalmi területen kihívásokkal járt, mert olyan változásokat okozott, amiket eddig el sem tudtunk képzelni. Az online oktatásra sem technikailag, sem mentálisan nem voltunk felkészülve – és az nagy frusztráltságot okozott. Az ilyen oktatás sokkal nagyobb erőfeszítést és közös munkát feltételez a pedagógusok és a szülők között, emellett nagyon nagy hangsúlyt kap a diákok önállósága és motiváltsága is. Ha a kémia oktatását vizsgáljuk meg, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az oktatási módszerek és kísérletek lehetőségei erősen lekorlátozódtak. A jó alapok megszerzéséhez pedig nagyon szükséges a tapasztalati ismeretszerzés. Nem hiába írja Konfucius: „Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem! Engedd, hogy csináljam és megértem”. Én minden modern eszköz használatának támogatója vagyok, de a legtöbb diáknak szüksége van személyes megtapasztalásokra, a közösségi élményekre, az ingerekre, a dicséretre, visszajelzésre. A tanár szempontjából is nagy a kihívás. Ha jól akarod csinálni az online tanítást, akkor rengeteget kell készülni, meg kell találni a módszereket, hogy hogyan kelted fel az érdeklődést, hogyan kommunikálsz, milyen eszközöket használsz. Most a háborús időszakban az online tanítás mellett megtapasztalhatjuk a hibrid oktatást. Itt a két oktatási tér ötvözésének összhangját, arányát kell megtalálni és ez nem egyszerű feladat. Ma már látjuk az utóbbi néhány év hozadékát: alábbhagyott a tanulási kedv, belefáradt úgy a diák, mint a tanár, és konstatálhatjuk, hogy a tanár személyes jelenlétét semmilyen technikai eszköz nem tudja pótolni.

– Az oktatás mellett aktív közösségi életet is él.

– Igyekszem minden területen aktív lenni. A személyiségem sok esetben lehet megosztó. Sokak szerint kertelés nélkül kimondom, amit gondolok. És ez így is van… Természetemből fakadóan nem tehetek másként, hisz az egyenes beszéd híve vagyok. A társadalmi munkákba is bekapcsolódom – tevékenységemmel szeretnék hozzájárulni a közjóhoz. A tanári munkám mellett jelenleg a KMKSZ helyi alapszervezetének alelnöke, a KMPSZ ungi régió szervezetének elnöke és az Ungvári Járási Tanács képviselője vagyok. Életemet a pörgés, a társadalmi aktivitás határozza meg. Szeretem, ha észszerű és mozgalmas az élet, és igyekszem minden pillanatban önmagamat adni.

– Mit jelent önnek a munkája?

– Nagyon szeretem a szakmám, nem is munkának, hanem hivatásnak élem meg. Pedagógusként fontosnak tartom a tehetséggondozást, hiszen egy-egy gyerek jövője múlhat azon, hogy kellő időben megkapta-e a szakmai támogatást. Büszke vagyok arra, hogy több tanítványom ért el kimagasló eredményt különböző szakterületen, de az órákon és iskolai időn kívül is mindig arra próbáltam nevelni őket, hogy elsősorban EMBEREK legyenek.

Kurmay Anita

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 22. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!