Kultúra | 2022. 06. 07. – 11:00 |
A Gyermek Evangelizációs Közösség (GyEK) szervezésében csendesnapra gyűltek össze a tinédzserek június 4-én Tivadarban. Fotó: Bodnár Diána

Hirdetés

A Gyermek Evangelizációs Közösség (GyEK) szervezésében csendesnapra gyűltek össze a tinédzserek június 4-én Tivadarban. A Fertősalmásról, Forgolányból, Nagypaládról, Tiszabökényből és Akliból érkezők részére délelőtt tíz órától délután kettőig tartott a tanítással és sok játékkal tarkított program.

A téma sokatmondó: „Utak”. Aktuális, különösen napjainkban, látva magunk körül a világias gondolkodás ártalmait, negatív következményeit a családokban és azokon kívül. Az Istentől távol élő gyerekek, fiatalok értékrendje önző, narcisztikus álláspontot képvisel, míg a keresztyén emberre az Istenre figyelés és az embertársak iránti feltétel nélküli szolidaritás jellemző. Köszönet illeti azokat, akik engedve az Isten hívó szavának, viszik az örömhírt alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt.

Június első szombatján a Péterfalvai Református Líceum adott otthont annak a tinirendezvénynek, melynek jelmondata a következő volt: „Jézus él” (Lukács 24, 23) Valóban! Jézus Krisztusról nem lehet, nem szabad múlt időben beszélni! Nem olyasvalaki Ő, akivel csak a templomban találkozhatunk vagy kivételes, ünnepi alkalmakkor. Nem csak egy történelmi személy, aki híressé, ismertté vált. Jézus, a mindenható Isten Fia, aki eljött ebbe a bűnös világba megkeresni és megtalálni az elveszett embert (lásd Lk 19, 10).

Érdemes, sőt az életünk minősége szempontjából fontos minél előbb közelről megismerni, és beengedni az otthonunkba.

Az istenképünk gyakran ferde, ezért nem árt tisztába tenni a dolgokat. A bibliai igazságok elfogadása életbevágó kérdés az ember, a teremtmény számára. Míg a materialista ember a földi létre összpontosít, Isten gyermeke a Menny dicsőségét hirdeti. Családunkban, környezetünkben szavaink, tetteink árulkodnak az értékrendünkről. Jó vagy rossz, a kicsinyek azt tanulják meg, amit mintaként maguk előtt látnak.

Gyakran a szülők maguk tartják vissza a gyermekeiket a Megváltó megismerésétől, mert nem értik, mekkora a jelentősége az istenközeli állapotnak. Beszélni kell Jézusról! Arról, hogy mit tett! A világmindenség ura a békességet, a szeretetet és a legfontosabbat, az örök életet kínálja – ingyen, kegyelemből. Elfogadni, megmenekülést jelent, elutasítani, örök halált.  Ez alkalommal 32 fiatal hallhatta az evangéliumot, ismerhette meg, hogyan kérhetnek bűnbocsánatot Istentől, melyik a „helyes út”.

Dönteniük kell. Hogyan folytatják, már rajtuk áll… Mi, többiek pedig, imádkozzunk értük!

Emlékezzünk: az elköteleződés Isten ügye mellett elkezdődhet egészen kicsi korban, nem lehet ugyanis elég korán kezdeni a gyermekek Istenhez vezetését. Nem kell megvárni, amíg a csecsemőből ovis lesz, az ovisból iskolás, az iskolásból pedig önálló felnőtt. Joga van Krisztushoz! Joga van egy áldott élethez! A gyermek az Úr ajándéka (lásd Zsolt 127, 3), hálával és engedelmességgel tartozunk érte Istennek, aki adta: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa” (Mk 10, 13).

A GyEK Kárpátalján ezt a missziót, a gyermekek közötti szolgálatot vállalta fel.  A munkatársak rendszeresen kínálnak részvételi lehetőséget igei alkalmakra a gyerkőcöknek sok-sok településen. Idén nyáron Ugocsában a kamaszok részére havi rendszerességgel kerülne sor a korosztályuknak megfelelő lelki töltekezésre. De 8–12 évesek táborozni is jelentkezhetnek a Bereg Campre!

Mondani sem kell, hamar elteltek az együtt töltött órák a líceumban. Énekes dicsőítés, szabadtéri játékok, ugráló vár színesítette a programot. Az eső sem jelentett akadályt. Valaki focizott, valaki hintázott, mások pedig beszélgettek. S miként az ebédre kapott bográcsgulyás gyorsan elfogyott, mire eszmélt volna a társaság, a tininap is véget ért. A búcsú pillanatában – már összeszokott csapatként – nehéz szívvel indultak a résztvevők haza. Áldott legyen az Úr neve ezért a szép napért!

Bodnár Diána

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 24. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.