Közélet | 2022. 08. 06. – 12:54 |
Július 28. és 30. között óvodapedagógusok és alsós tanítók számára szerveztek képzést azzal a céllal, hogy segítsenek felismerni gyerekeknél az esetleges fejlődési zavarokat. Fotó: Kovács Erzsébet

Hirdetés

A gyermekek óvodás és iskolás korukban szerzik meg mindazt a tudást, amire aztán a későbbiekben építhetnek. A tanulással megszerzett tudás tehát kihat az egész életükre, de a szűkebb és tágabb környezetükre is hatással van. De mi van akkor, ha az információszerzés módja valamilyen oknál fogva akadályoztatott? Ebben az esetben a tanulók számára az ismeretanyag szinte csak töredékében dolgozható fel, egyre jobban lemaradnak társaiktól, hátrányuk napról napra növekszik.

Július 28. és 30. között óvodapedagógusok és alsós tanítók számára szerveztek képzést azzal a céllal, hogy segítsenek felismerni gyerekeknél az esetleges fejlődési zavarokat, illetve, hogy képesek legyenek majd fejleszteni őket azon a területen. Az alkalomnak a Nagyberegi Református Líceum adott otthont.

– A rendezvényt a Bóbita Lelkigondozó és Gyermekfejlesztő Központ (Munkács) kezdeményezte, és a NILD Hungary szervezte a Bereg Camp társadalmi szervezet közreműködésével – tudtuk meg a Bóbita központ munkatársától, Tihor Melindától. – Azt szerettük volna, hogy Kárpátalján ne csak egy-két helyen legyen elérhető a problémával küszködő gyerekek fejlesztése, hanem a pedagógusok megismerkedjenek a NILD (National Institute for Learning Development – Nemzeti Intézet a Tanulás Fejlesztésért) tanulási terápiával és magukkal vigyék ezt a gyakorlatot, hogy ők is megtanulják felfedezni azokat a területeket, ahol hiányoság van a gyermek fejlődésében, majd az itt megtanult módszerekkel fejleszteni tudják ezeket a gyerekeket. Nagyon örülünk, hogy vannak érdeklődők, vannak pedagógusok, akik minél többet szeretnének megtudni ezzel kapcsolatosan, hogy segíthessenek kis tanítványaiknak. Ezúttal Magyarországról érkezett három terapeuta, akik interaktív előadások keretében ismertetik meg a programot a résztvevőkkel.

– Mit rejt magába ez a program? – kérdeztük Jordanidisz Ágnest, a NILD Tanulási Terápia magyarországi, illetve középkelet-európai képviselőjét, a program magyar nyelvű adaptációjának kidolgozóját.

– Ez a terápia igazából a tanulási nehézségekkel, tanulási zavarokkal küzdő gyerekeknek a megsegítésére jött létre a 70-es évek végén, a 80-as évek elején Virginia állam egyik keresztény iskolájában, amelyiknek az igazgatója kereste azokat a megoldásokat, amelyekkel segíteni tudnak ezeknek a gyerekeknek. Így került kapcsolatba neuropszichológusokkal, pszichiáterekkel, akik az első technikákat kidolgozták. A program tovább fejlesztése és oktatása céljából alakult meg Norfolkban a National Institute for Learning Development, ahol egy kutatócsoport továbbra is új módszereket és technikákat dolgoz ki, figyelembe véve a legújabb kutatási eredményeket. A NILD alapfilozófiája és elméleti háttere arra a meggyőződésre épül, hogy minden ember képes a tanulásra, nem számít a kognitív struktúrák sérülésének foka, hiszen azok módosíthatóak az élet bármely szakaszában, az idegrendszer plaszticitásának következtében. Több mint húsz technikával dolgozunk, és a tanuláshoz szükséges összes képességet fejlesztjük, tulajdonképpen ez egy integrált fejlesztő program, a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése, az önálló tanulás motivációjának és képességének elérése a célunk. Fontos, hogy a gyermek ne csak a fejlesztés során, hanem az életben is képes legyen az önálló ismeretszerzésre, tanulásra.

– Úgy tudom, ma már nemcsak az iskolában alkalmazzák ezt a programot.

– Valóban, ma többféleképpen használják ezt a terápiát, így különböző agyi traumán átesett felnőtteknél, stroke betegek rehabilitációjánál, de például idősgondozásban is eredményesen lehet alkalmazni, illetve enyhén vagy középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek fejlesztése esetében is. Sőt még tehetséggondozásban is. A tanulási folyamat széles skálán mozog, és bárhol becsatlakozhatunk a gyerek fejlesztésébe, egyénre szabott módszerrel. Azt pedig úgy választjuk meg, hogy előbb felmérjük a képességeit, feltérképezzük a gyerek erős és gyenge területeit, és egyénre szabjuk a technikákat.

– Mit lehet ebből átadni, illetve megtanulni egy ilyen képzésen?

– Ez most itt Beregen egy 40 órás alaptanfolyam, főleg az óvoda-iskola átmenetet célozza. Itt a résztvevők megkapják azt a felméréshez szükséges tudást, ami egy pedagógus kompetenciájába belefér, illetve megtanulják azokat a technikákat is, amelyekkel ezeken a területeken tudják fejleszteni majd a tanítványaikat.

– Van-e már felmérés a terápia hatékonyságáról? – kérdeztük Nagyné Farkas Andrea gyógypedagógust.

– Igen. Amerikában már több felmérés született, Magyarországon pedig jómagam végeztem kutatást. Arra voltam kíváncsi, hogy általános iskolai keretekben, kiscsoportos foglalkozások alkalmával, amikor heti két alkalommal foglalkozom a gyerekekkel, ez a NILD program mennyire hatékony. A kutatás egyrészt kiterjedt azokra a képességekre, melyek a tanuláshoz szükségesek, illetve azokra a területekre is, ami már manifesztálódik, tehát a helyesírás, szövegértés, olvasástechnika területére is. Azt tapasztaltuk, hogy a tanuláshoz szükséges alapképességek javulást mutattak a bemeneti vizsgálatokhoz képest, és jó eredményeket értünk el az olvasástechnika és a szövegértés, illetve a helyesírás területén is. Bebizonyosodott, hogy kiscsoportos foglalkozásokkal, sajátos nevelési igényű gyerekek körében – akiknél diszlexiát, diszgráfiát diagnosztizáltak – ez a módszer hatékony. A kutatás eredményeként bebizonyosodott, hogy a NILD Tanulási Terápiában résztvevők szignifikánsan jobb eredményeket értek el a kontroll csoporthoz képest az intelligencia, az olvasás, helyesírás és a matematika területén is.

Kovács Erzsébet

Hirdetés


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 26. évfolyamának 31. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Ha tetszett önnek a cikk, akkor kattintson az alábbi gombokra!

Kövessen minket a Facebook és  Instagram oldalainkon!
Iratkozzanak fel a Telegram és a Google News csatornáinkra.
Orosz-ukrán háború: legfrissebb hírek