2020. 12. 01. – 13:21 | Magyarország |

Kitüntették földijeinket - Értelmet nyer a küzdés, a kitartás és az elhivatottság. Fotó: Kovács Elemér. Kárpátinfo hetilap


Hirdetés

A legutóbbi ukrajnai helyhatósági választásokon ismét bizonyítást nyert, hogy az optimistáknak van igazuk, azoknak, akik a kezdetektől fogva azt vallják, hogy az olykor erőn felül végzett munka megtérül, értelmet nyer a küzdés, a kitartás, a magyarság ügye iránti mély elhivatottság, hangzott el azon a Beregszászon megtartott ünnepségen, amelyen magyar állami kitüntetéseket adtak át földijeinknek. A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából odaítélt magas állami elismerések átnyújtására a szokottnál később, november 18-án került sor Magyarország Beregszászi Konzulátusán. 

A vírus okozta rendkívüli helyzet szabályainak betartásával lezajlott ünnepségen Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte az egybegyűlteket, külön is kiemelve a mostani kitüntetettek érdemeit: az elmúlt száz esztendő tapasztalata azt bizonyítja, hogy a kisebbségi sorsban mindenkinek a vártnál nagyobb teljesítményt kell nyújtania, mert csak így maradhat meg a ránk bízott nemzetrész. 

Elsőként Hnatik-Riskó Márta gimnáziumi tanár laudációját hallgathattuk meg, akinek Áder János a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

A tanárnő a kezdetektől fogva aktív tagja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek, fontos közéleti személyiség. Hnatik-Riskó Márta diákjai erős magyar identitással rendelkeznek, többségük a kárpátaljai magyar közösségi élet szervezői közé tartozik, hallhattuk. Riskó Márta köszönetet mondott a sorsnak, a Jóistennek azért a lehetőségért, hogy tehet a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében, s azért, hogy tisztességes és szülőföldjükhöz ragaszkodó fiatalokat nevelhetett. 

Kohut Attila, aki szintén a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje, a Rákóczi Főiskola gazdasági ügyekért felelős rektorhelyettese az elmúlt két évtized folyamán számos, a főiskola fejlesztése céljából indított jelentős gazdasági projekt koordinátoraként hívta fel magára a figyelmet.

Precizitásával, megbízhatóságával méltán vívta ki munkatársai elismerését. A rektorhelyettes, hangzik a laudációban, sokat tett azért, hogy Kárpátalján több száz fiatal a szülőföldjén, az anyanyelvén szerezzen diplomát, induljon el a boldogulás útján. A kitüntetett elmondta, leginkább arra büszke, hogy a főiskola irányítóinak a magyarság ügye iránt elkötelezett, kreatív csapatához tartozhat. 

Szedlák Gyula, a KMKSZ aknaszlatinai alapszervezetének elnöke, akit szintén Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki, több évtizedes tevékenysége alatt a kárpátaljai szórványmagyarság megmaradása érdekében alkotott maradandót.

A szórvány speciális terület, itt a magyar oktatási rendszer fenntartása ugyanolyan fontos, mint az aktív egyházélet megőrzése, a hagyományok és az anyanyelv ápolása, hangsúlyozta a kitüntetett. 

Vass Ottó, a Magyar Arany Érdemkereszt friss kitüntetettje immáron több cikluson át irányítja a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ frakcióját, így minden fontos kérdésben, amely a beregvidéki magyarság életét befolyásolja, hallatja a szavát.

Tájékozottsága, a magyarság ügye iránti elkötelezettsége elismerésre méltó, akárcsak sokoldalú tevékenysége: a képviselői munka mellett kulturális rendezvények szervezője, szülőfaluja, Kígyós helyi református gyülekezetének presbitere. A kitüntetett meghatódva szólt arról, hogy éppen az összetartozás évében kapta ezt a magas állami elismerést. Továbbra sincs más feladatunk, mint hogy megmaradjunk ott magyarnak, ahová a Jóisten helyezett bennünket, mondta. 

Gál Istvánt, a Pro Agricultura Carpatica falugazdászát nem kell a KárpátInfo olvasóinak bemutatni, mivel újságunk hasábjain sok-sok éve közöljük szakmailag megalapozott, nagy felkészültséggel megírt, igen olvasmányos cikkeit.

Neki és kollégáinak is köszönhető, hogy látványosan fejlődik a magyar vidék Kárpátalján, erősödik a gazdatársadalom. Én csak teszem a dolgomat, ahogy több ezer gazdatársam is, hangsúlyozta a kitüntetés átvételekor a szakember, aki elismeréssel szólt azoknak a szakmai szervezeteknek a munkájáról, amelyek a kárpátaljai magyar agrárium felzárkóztatásán fáradoznak. 

Zárszavában Szilágyi Mátyás főkonzul gratulált a kárpátaljai magyarságnak a legutóbbi helyhatósági választásokon nyújtott teljesítményhez. Az összefogás eredménye, hogy sikerült az itteni nemzetrésznek megőrizni politikai-gazdasági pozícióit. Ehhez kétségkívül szükség volt azoknak a honfitársainknak a kiemelkedő teljesítményére, akik a mostani kitüntetettekhez hasonlóan példamutató munkát végeznek a kárpátaljai magyar nemzetrész szülőföldjén való megmaradása és boldogulása érdekében. 

Kovács Elemér

Hirdetés

Korábban a Kárpátinfo.net közölte, hogy a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) szervezésében az idei évben is kiírásra került az ,,Év családorvosa a Kárpát-medencében” nevet viselő pályázat, amelyet junior díj és Életműdíj kategóriába tartozó családorvosok számára hirdettek meg.

A virtuális formában megtartott díjátadón a díjazottaknak Jakab Lajos, a projekt kárpátaljai kurátora nyújtotta át az oklevelet és diplomát. Az "Év családorvosa a Kárpát-medencében" kárpátaljai díjazottjai - Pocsai Vivien és Kertész Árpád.


  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 24. évfolyamának 48. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook és az Instagram oldalainkon.
Iratkozzon fel a Telegram csatornánkra is.
Legyen jól informált!

Hirdetés