Kárpátinfo hetilap


| 2021. 10. 11. – 12:15 | Kárpátalja |
Az elmúlt vasárnap Huszt főterén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Bethlen-nap. Fotó: Kovács Elemér

Hirdetés

Kárpátalja továbbra is a béke szigete. Megtapasztalhatták ezt mindazok, akik az elmúlt vasárnap kilátogattak Huszt főterére, hogy részt vegyenek az immár nyolcadik alkalommal sorra kerülő Bethlen-nap rendezvényein.

A gyerekek az őket elkísérő szüleikkel, nagyszüleikkel a kézműves sátraknál egész nap folyamán betekintést nyerhettek a szövés, a horgolás, a fafaragás rejtelmeibe, üveget, kavicsot festhettek, harisnyavirágot készíthettek. Számos vásárfia beszerzésére is mód nyílt. Időnként kisebb-nagyobb sorok alakultak ki a kürtőskalács-készítők pavilonjánál, a lacikonyhás sátraknál. Mézből, sajtokból, különböző lekvárokból és más kézműves termékekből szintén bőséges volt a kínálat.

Az alkalom az ódon huszti református erődtemplomban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, ahol Jenei Károly hirdette az igét. A tiszteletes a szószékről arról szólt, hogy ha egyszer elköteleztük magunkat Jézus Krisztus mellett, akkor a kiválasztottakhoz méltóan kell viselkednünk, példát mutatva minden cselekedetünkkel a környezetünkben élők számára.

A város központi terén felállított színpadnál a múltat megidéző teatralizált jelenet zajlik: korszerű hintón érkezik Bethlen Gábor fejedelem és kísérete, felelevenítve azt az eseményt, amikor 1613 őszén a nemrég erdélyi fejedelemmé választott Bethlen Gábor Husztra érkezve megígéri, hogy biztosítja a nyugalmat és a közrendet, rendet tesz a vitás vagyoni kérdésekben, elősegíti, hogy fejlődjön a város kézműves ipara, élénküljön művelődési élete.

Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója a szervezők nevében mondott köszönetet Huszt polgárainak, hogy befogadták a rendezvényt, és így a város maroknyi magyarsága felhőtlenül ünnepelhet együtt a többségi nemzet képviselőivel.

A XVII. század magyar történelmének talán legnagyobb államférfija igazi integratív személyiség, reálpolitikus és reneszánsz ember volt, mutatott rá Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi főkonzulja. Mesterien folytatott egyensúlyteremtő és -fenntartó politikája a kortársak és az utókor szerint is Erdély első aranykorát eredményezte. Igazi konszenzust teremtő személyiség volt: ennek alárendelve politikai lépéseit, kormányzati stílusát összhangot teremtett az ország rendjeivel, nemzeteivel, székelyekkel, szászokkal, magyar főrendekkel, valamint a szomszédos államokkal. Történelmi alakja, életpályája azt üzeni, hogy érdemes megpróbálni a közép-európai népeknek összeegyeztetni a gyakorta szerteágazó politikai részérdekeket, a sokszor különböző irányú közösségi, nemzeti törekvéseket a mindenki számára egyaránt fontos célok megvalósítása érdekében.
Erdély aranykoraként szokták emlegetni a Bethlen Gábor nevével fémjelzett korszakot, hangsúlyozta köszöntőjében Kozma József, a KMKSZ huszti alapszervezetének elnöke is, aki annak a reményének adott hangot, hogy a Kárpátalján élő népek összefogásával hamarosan megkezdődik a vidék felvirágoztatása. Mahanec Henrietta, a Huszti kistérség Végrehajtó Bizottságának titkára nagyra értékelte az ilyen és ehhez hasonló népünnepélyek közösségerősítő szerepét, amikor a különböző kultúrák és hagyományok elfogadása, megbecsülése kerül előtérbe.

Végezetül Szulincsák Sándor helyi római katolikus plébánossal együtt imádkozott a téren összegyűlt sokaság.

Két nyelven – magyarul és ukránul – hangzott el a Mindenhatóhoz küldött fohász és végül a Miatyánk. Felemelő pillanatok voltak ezek.

A délután folyamán a hagyományőrzők vették birtokukba a színpadot. A Huszti Magyar Általános Iskola növendékei megható módon vallottak a szülőföld szeretetéről, az anyanyelv megtartó erejéről. Komplex műsorral érkeztek a viski iskola és a kultúrház növendékei: az Aprócska citerazenekar, a Furulyás rigók, a Fricskák zenekar, valamint a Szivárvány hagyományőrző táncegyüttes. A Kárpát-medence különböző tájegységeiről gyűjtött táncokat mutatott be a Bokréta hagyományőrző csoport (Tiszacsoma), a Kék Viola hagyományőrző táncegyüttes (Mezőgecse), a Gyöngyösbokréta népi együttes (Dercen). A szerednyei Rumenok és Gaklirka együttesek a többségi nemzet, valamint a szlovákság néptáncaiból, népdalaiból mutatott be ízelítőt. Nagy tetszést aratott a helyi Husztjanyi és a munkácsi Rusznaki népzenei együttes műsora.

A Kárpát-medence-szerte ismert Sodró együttes nagyszerű muzsikusai és kiváló táncospárja ezúttal is fergeteges hangulatot teremtett.

Kovács Elemér

Hirdetés

  • Huszt: Bethlen nap, nyolcadszor
  • Huszt: Bethlen nap, nyolcadszor
  • Huszt: Bethlen nap, nyolcadszor
  • Huszt: Bethlen nap, nyolcadszor
  • Huszt: Bethlen nap, nyolcadszor
  • Huszt: Bethlen nap, nyolcadszor

  • A cikk a Kárpátinfo hetilap 25. évfolyamának 41. számában jelent meg.
  • Hetilapunkat megvásárolhatja terjesztőinknél, illetve előfizetheti a postán.
  • A Kárpátinfo hetilapot ONLINE is előfizetheti!
  • Lapunkat elolvashatja PDF formátumban is.

Kövessen minket a Facebook, az Instagram, a Telegram és a Google News oldalainkon.

Hirdetés